Your browser doesn't support CSS.
Heeft uw browser moeite met deze site? Probeer de toegankelijke versie van de website.

De begrotingswijzer 2014

 
 
 

Welkom op de begrotingssite van Molenwaard

De begrotingswijzer van Molenwaard is niet meer toegankelijk. Zo'n 1000 respondenten hebben tot half mei via deze website hun eigen begroting ingevuld. De resultaten kunt u zien via deze infographic. Op basis van de uitkomsten hebben in de tweede helft van mei een drietal verdiepende bijeenkomsten plaatsgehad. Hierin zijn de keuzes die de respondenten hebben gemaakt, nader met de gemeenteraad en het college besproken. 

De uitkomsten van de online begrotingswijzer en de verdiepende bijeenkomsten dienen als basis voor het verdere gesprek dat gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders voeren over de begroting van de gemeente. Het eerste volgende moment in dit proces is begin juli. Dan stelt de gemeenteraad de kadernota vast. Hierin staan de kaders voor de gemeentebegroting beschreven. Deze kaders zijn dus mede gevormd door de keuzes en meningen van de inwoners.

Uitgaven

 
€ 4.000.000 Bestuur en Openbare Orde
 
€ 6.000.000 Verkeer, Vervoer en Water
 
€ 2.000.000 Economische Zaken
 
€ 3.000.000 Onderwijs
 
€ 4.000.000 Cultuur, Recreatie en Openbaar Groen
 
€ 9.000.000 Sociaal Domein
 
€ 10.000.000 Volksgezondheid en Milieu
 
€ 19.000.000 Ruimtelijke Ordening
 
€ 21.000.000 Bedrijfsvoering
 
€ 3.000.000 Financiën

Inkomsten

Belastingen/Heffingen € 13.000.000
 
Middelen van Rijksoverheid € 28.000.000
 
Bouwgrondexploitatie € 21.000.000
 
Reserves / Overige € 18.000.000
 
Powered by ProDemos