Dit is de toegankelijke versie van de website. Probeer de standaard versie

De begrotingswijzer 2014

Welkom op de begrotingssite van Molenwaard

De begrotingswijzer van Molenwaard is niet meer toegankelijk. Zo'n 1000 respondenten hebben tot half mei via deze website hun eigen begroting ingevuld. De resultaten kunt u zien via deze infographic. Op basis van de uitkomsten hebben in de tweede helft van mei een drietal verdiepende bijeenkomsten plaatsgehad. Hierin zijn de keuzes die de respondenten hebben gemaakt, nader met de gemeenteraad en het college besproken. 

De uitkomsten van de online begrotingswijzer en de verdiepende bijeenkomsten dienen als basis voor het verdere gesprek dat gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders voeren over de begroting van de gemeente. Het eerste volgende moment in dit proces is begin juli. Dan stelt de gemeenteraad de kadernota vast. Hierin staan de kaders voor de gemeentebegroting beschreven. Deze kaders zijn dus mede gevormd door de keuzes en meningen van de inwoners.

Uitgaven

Begrotingspost Uitgaven Uitleg
Bestuur en Openbare Orde € 4.000.000
Verkeer, Vervoer en Water € 6.000.000
Economische Zaken € 2.000.000
Onderwijs € 3.000.000
Cultuur, Recreatie en Openbaar Groen € 4.000.000
Sociaal Domein € 9.000.000
Volksgezondheid en Milieu € 10.000.000
Ruimtelijke Ordening € 19.000.000
Bedrijfsvoering € 21.000.000
Financiën € 3.000.000

Inkomsten

Begrotingspost Inkomsten Uitleg
Belastingen/Heffingen € 13.000.000
Middelen van Rijksoverheid € 28.000.000
Bouwgrondexploitatie € 21.000.000
Reserves / Overige € 18.000.000
Powered by ProDemos